Sídlo spoločnosti

Adresa: Závodská cesta 3911/24, 010 01 Žilina, Slovenská republika  
Zápis: Spoločnost zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina Oddiel: Sro Vložka číslo: 19905/L
IČO: 43874037    
DIČ: 2022498236      
IČ DPH: SK2022498236  
     
e-mail: chupanova@askam.sk      
web: www.askam.sk      

Vedenie spoločnosti

  meno pozícia mobil: e-mail
  Michal Chupáň majiteľ a konateľ spoločnosti +421 910 656 500 chupan@askam.sk

Stavebná mechanizácia a doprava

  meno pozícia mobil: e-mail
Ing. Ladislav Jánoš vedúci dopravy +421 911 584 936 janos@askam.sk
  Martin Mičky dispečer +421 910 606 500
  ekonomické oddelenie +421 940 631 463 chupanova@askam.sk