ASKAM s.r.o. Žilina - zameranie spoločnosti 

Spoločnosť ASKAM, s.r.o., IČO: 43874037 so sídlom v Žiline, Závodská cesta 3911/24, vznikla 15.12.2007 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu v Žiline, vložka číslo 19905/L.

Činnosť spoločnosti je zameraná na služby v oblastiach :

  • vnútroštátna cestná nákladná doprava
  • zemné práce a terénne úpravy
  • uskutočňovaní jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  • demolačné práce
  • uskladnenie stavebného odpadu